Izvor mleka

Poznavanje izvora mleka

Pri proizvodnji mlečnih izdelkov Zelene Doline ima zelo pomembno vlogo poznavanje izvora surovega mleka − od katerega kmeta, dobavitelja surovega mleka, je bilo mleko odkupljeno, koliko mleka je bilo odkupljenega, kdaj je bilo mleko pripeljano v mlekarno in kakšna je njegova kakovost. Spremljanje izvora mleka oz. sledenje poteka po natančno in premišljeno določenih kontrolnih točkah ves proizvodni proces. To pomeni spremljanje vsakega posameznega proizvoda v vseh fazah: od sprejema surovine do končnega kupca. Z zagotavljanjem sledljivosti je mogoče za vsak polizdelek ali izdelek v vsakem trenutku določiti izvor oziroma ga ugotoviti. Udeleženci v celotni verigi smo:

Infografika

V Mlekarni Celeia proces sledljivosti predstavlja sistem, ki omogoča identifikacijo živila ali skupine živil na vseh stopnjah delovanja podjetja. Zagotavljamo dvosmerno sledljivost izvora surovega mleka in obsega: sprejem mleka, proizvodnja, skladišče, kupec.

Skozi delo in ves proizvodni proces se zastavljajo mnoga vprašanja, postavljajo jih tudi naši kupci. Prav dejstvo, da na vsako vprašanje odgovorimo, pa utrjuje zaupanje kupcev v kakovost blagovne znamke Zelene Doline.

Lastnosti mlečnih izdelkov Zelene Doline

Obvladovanje celotnega procesa, od izvora mleka do končnega izdelka, omogoča v Mlekarni Celeia proizvodnjo odličnih mlečnih izdelkov Zelene Doline, ki so ponosni predstavniki slovenskega znanja in ambasadorji slogana Naprej k naravi. Dodatno odličnost jim daje prednost, da so proizvedeni brez gensko spremenjenih organizmov, zato nosijo znak »Brez GSO«. S svojim okusom, svežino in kakovostjo odražajo utrip slovenskega podeželja, zavezo h kakovosti in združujejo zgodbe vseh, ki pripomorejo k njihovi odličnosti. Vse to odseva v mnogih prejetih priznanjih na mednarodnih ocenjevanjih.

Sledenje utrjuje zaupanje uporabnikov

Mlekarna Celeia s povezovanjem kmetij in kmetijskih zadrug v Mlečno cesto krepi ugled živil domačega izvora. Pri svojem delu sledi pričakovanjem kupcev, ki so vedno bolj pozorni na kakovost in poreklo živil, ki jih zaužijejo. Zato ima vedno večjo težo poznavanje izvora surovin, ki so bile uporabljene v proizvodnem procesu.

Izdelki Zelene Doline, proizvedeni v Mlekarni Celeia v Arji vasi, so izključno iz slovenskega mleka in brez gensko spremenjenih organizmov. Ker pa si Mlekarna Celeia prizadeva prisluhniti kupcu, se za zagotavljanje pestre ponudbe mlečnih izdelkov povezuje tudi s partnerji izven naših meja. Zato kljub prostorski stiski in proizvodno-tehnološkim omejitvam trgu lahko ponudi izdelke, kot sta trajno mleko in trajna smetana za stepanje Zelene Doline – zanjo ju polni hrvaška mlekarna PIK, a izključno iz slovenskega mleka. Rezultat slovensko-avstrijskega znanja pa je ponudba sadnih tekočih jogurtov Zelene Doline, ki so polnjeni v PET-embalažo in jih proizvaja mlekarna Berglandmilch. Oba poslovna partnerja sta tako kot Mlekarna Celeia zavezana proizvodnji brez gensko spremenjenih organizmov. Z vsakim prodanim izdelkom Zelene Doline je Mlekarna Celeia bližje uresničitvi načrtovanih razvojnih investicij, ki bodo omogočile, da se bodo v prihodnosti vsi izdelki Zelene Doline proizvajali v Arji vasi.

Preverite izvor mleka

Vas zanima, katera kmetija je pridelala surovo mleko, iz katerega je narejen izdelek Zelene Doline? V Mlekarni Celeia z ustreznimi označevalci lahko sledimo zgodovini, uporabi in lokaciji katerega koli izdelka. Prepišite EAN kodo in izberite datum uporabnosti z embalaže ter spoznajte kmetijo, na kateri je začel pot izdelek v vaši roki.