V Mlekarni Celeia smo se povezali z vrhunskimi poslovnimi partnerji

Ker si Mlekarna Celeia prizadeva prisluhniti kupcu, se za zagotavljanje pestre ponudbe mlečnih izdelkov povezuje tudi izven naših meja.

Z vsakim prodanim izdelkom Zelene Doline pa je Mlekarna Celeia bližje uresničitvi načrtovanih razvojnih investicij, ki bodo omogočile, da se bodo v prihodnosti vsi izdelki Zelene Doline proizvajali v Arji vasi.

PIK

Dobro sodelovanje Mlekarne Celeia z domačimi dobavitelji mleka omogoča, da se sveže slovensko surovo mleko pripelje v mlekarno PIK, ki s sodobno tehnologijo polni trajno mleko Zelene Doline in trajno smetano za stepanje Zelene Doline. Sledljivost slovenskega izvora surovega mleka zagotavljamo z odgovornim delom v Mlekarni Celeia in se spremlja na vsakem koraku od dobavitelja do samega proizvodnega procesa ter končnega izdelka. Celotni proces od proizvodnje do polnjenja mleka ter samo sledljivost kontrolira tudi certifikacijski organ IKC UM (IKC - Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru), ki nadzoruje, da proizvodnja trajnega mleka Zelene Doline poteka brez uporabe gensko spremenjenih organizmov.

Berglandmilch

Sodelovanje slovenskega in avstrijskega znanja se izraža skozi dodatno ponudbo tekočih jogurtov Zelene Doline, polnjenih v PET-embalažo. Proizvedeni so brez gensko spremenjenih organizmov in nosilci znaka »Brez GSO«. Celoten proces od proizvodnje do polnjenja mleka ter sledljivost kontrolira certifikacijski organ LACON iz Avstrije, medtem ko se IKC UM (IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru) vključuje kot zunanji strokovni partner.

Mnogi kupci se sprašujejo, zakaj smo se v Mlekarni Celeia odločili za partnersko sodelovanje. Naj na tem mestu ponovno izpostavimo prostorsko stisko in omejene proizvodno-tehnične karakteristike podjetja ter hkrati upoštevanje tržnih priložnosti. Vse to nas je vodilo k sodelovanju z vrhunskimi poslovnimi partnerji. Prihodnost podjetja bodo kljub vsemu zaznamovale razvojno usmerjene investicije, ki bodo omogočile celotno proizvodnjo doma, v Mlekarni Celeia.

©Mlečna cesta je projekt Mlekarne Celeia

Vprašajte nas:
080 12 07
info@mlekarna-celeia.si

Katera kmetija je pridelala mleko za vaše najljubše izdelke Zelene Doline?
Preverite z brezplačno aplikacijo Izvor – by OriginTrail.

Google playApps Store