Kakovost mleka

Začnimo dan s kozarcem kakovostnega mleka.

Zakaj?
Ker nam prav mleko zagotavlja mnogo življenjsko pomembnih snovi. Vsebuje visokovredne mlečne beljakovine, je pomemben vir vitaminov, kalcija in drugih mineralnih snovi. S svojo bogato vsebino nas spremlja od rojstva, skozi otroštvo in odraščanje, do zrelih let.

Pri svojem delu se zavedamo, kako pomembno vlogo imata doseganje in poznavanje kakovosti surovega mleka, ki se ugotavlja z različnimi analizami: mikrobiološkimi analizami, z analizami somatskih celic, s kemijskimi in fizikalnimi analizami.

Opravljene analize o kakovosti mleka dajejo informacije vsem udeležencem v verigi ter gradijo zaupanje in strokovnost. To se odraža v odgovornem delu vseh. Kmetje z željo, imeti najboljše mleko, vsak dan s prizadevnim delom skrbijo za dobro počutje živali, tj. za ustrezno prehrano in zdravje živali. Kot odgovor na njihovo prizadevanje strokovne službe Mlekarne Celeia skrbijo za pravočasne informacije o spreminjanju kakovosti mleka in za prenos novega znanja.

Dokazano boljše mleko

Kakovost mleka ima v Mlekarni Celeia pomembno vlogo in je bistven parameter pri njegovem odkupu, predelavi v odlične mlečne izdelke, in pri utrjevanju zaupanja porabnikov. Pripadnost in vzdrževanje kakovosti ter medsebojno sodelovanje omogočajo, da so mlečni izdelki Zelene Doline proizvedeni iz mleka za katerega trdimo: DOKAZANO BOLJŠE MLEKO.

Po podatkih GIZ mlekarstva Slovenije v Mlekarni Celeia odkupujemo bolj kakovostno mleko, kot to velja za slovensko* povprečje.

DOKAZANO BOLJŠE MLEKO utrjuje skupne vrednote zaposlenih v Mlekarni Celeia, kmetijskih zadrug in kmetov, naših dobaviteljev mleka ter potrjuje naše cilje ponuditi le najboljše. In prav to se odraža v odličnosti mlečnih izdelkov Zelene Doline, ki so ponosni ambasadorji slogana Naprej k naravi.

*Primerjava kakovosti upošteva mleko pridelovalcev in predelovalcev, ki so člani GIZ mlekarstva Slovenije. Raziskava primerja skupno število mikroorganizmov (SŠMO) in vsebnost somatskih celic (SC), ki sta ključna parametra za določanje higienske kakovosti mleka. Pri primerjavi ni upoštevana vsebnost mlečne maščobe ter vsebnost beljakovin. Upoštevani so povprečni podatki za november 2014 - november 2015 GIZ mlekarstva Slovenije.

Mleko

Graf
 
Graf