Naši kmetje

Skupaj pišemo zgodovino

Po domačih zelenih dolinah in planinah pridne podeželske roke skrbijo za razvoj podeželja in rast slovenskih kmetij. Z ljubeznijo in s spoštovanjem do narave ter s skrbno opravljenim delom je surovo mleko ustrezne kakovosti. Prav zaradi zaupanja v opravljeno delo in partnerskega sodelovanja v Mlekarni Celeia proizvajamo odlične mlečne izdelke Zelene Doline, in to izključno iz mleka, odkupljenega na domačem območju.

Verjamemo, da zaupanje porabnikov gradita odprtost in odkritost. Zato smo s sistemom sledljivosti omogočili, da sledite izvoru surovine v izdelkih Zelene Doline vse do kmetije, ki je mleko pridelala. V življenju je vredno pustiti sledi.

Kmetija Pečečnik

V življenju puščamo sledi. Na tiste velike in pomembne se lahko običajno ozremo šele v zrelih letih. Zato se zdi toliko bolj neverjetno, da se lahko 27-letni Miha in 29-letni Gašper Pečečnik iz Arnač že danes pohvalita z upravljanjem ene izmed tehnološko najbolj naprednih kmetij v Sloveniji. Sodoben hlev s spremljajočimi objekti sta najprej sama zasnovala v svojih diplomskih nalogah v okviru študija na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, pol leta nazaj pa sta idejo prelila v prakso. V hlevu skrbita za 50 krav molznic in 45 plemenskih telic, z manjšo razširitvijo pa bi lahko imela več kot 200-glavo čredo. Več >>Spoznajte tudi ostale kmetije, ki prodajajo kakovostno surovo mleko za odlične izdelke Zelene Doline.